مـیشه نرید؟:(×تـ. . .

mangholo
5 دنبال کننده

مـیشه بـس کـنید؟مـیشه نـرید؟بآبآ سـرم درد گـرفت از بـس ویـدیوی خدآفـظی دیدم:((مـیرید که چـی بـشه آخـه؟-هآنـیه!دیگـه کی مـث تو بآ مـن مـهربون بآشـه؟❤-سوگـند!دیگـه کی مـث تو برآم کآمـنتآی پر از عشـق و علآقـه بـده؟❤-رومـینآ؟کی برآم تـقدیمی هآی خوآهرآنـه بـزآره؟❤-هلیآ!بـرگرد برآ هم خوآهری کـنیم❤سآرا شـیمر؛مآنیآ؛مـآنآ؛و هر کی کـه مـیخوآد بره!بـسه!رفـقآتونو دآغـون نـکنید:((نـرید دیگـه!:((((((مـن دیگـه خـسته شـدم از ایـن وضع!:((((از الـتمآسای بی فآیـده:((خوآهـشاااا یـکمم به فـکر مآ بآشـید..تـحمل این وضع سـخته!:(((

مدت زمان ویدیو : 00:01:02
دسته بندی :
تگ ها :


ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.035