اولین دیدارآریاوفاجوباحسن ریوندی

nastarannew
7 دنبال کننده

اولین دیدارآریاوفاجوباحسن ریوندیبرترین شومن ایرانیآریاوفاجوهنرجو توانا پنج ساله آکادمی هنرهای نمایشی نیک نامزیرنظر ابراهیم نیک نام می باشدو فعالیت هنری خود را از آموزشگاه بازیگری نیک نام آغازکرده و درجشنواره های آکادمی نیک نام به روی صحنه رفته و با حسن ریوندی برترین شومن ایرانی نیز دیداروویدیومشترک منتشرکرده ومورداستقبال قرارگرفته است..

مدت زمان ویدیو : 00:07:20
دسته بندی :
تگ ها :


ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.040