فیکس برای 90 گرم. نمایه سازی

jakarta
8 دنبال کننده

قطعات زرد نشان دهنده قطعات کاری قبل و بعد از حفاری است. برای قرار دادن قطعه کار در موقعیت حفاری باید یکی از دو دسته آبی را در تماس با پین صورتی نگه دارید. شافت آبی را بچرخانید تا دسته دوم برای حفاری بعدی با پین صورتی تماس بگیرید. دو دسته باید بیش از 90 درجه باشد. به منظور تهیه 90 درجه نمایه سازی اندازه زاویه به اندازه دسته ها ، اندازه سنجاق صورتی و فاصله آن از مرکز بستگی خواهد داشت. به واشر شیشه ای سبز توجه کنید. این به بارگیری یا حذف سریع قطعه کار کمک می کند (آخرین صحنه فیلم).

مدت زمان ویدیو : 00:00:57
دسته بندی :
تگ ها :


ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.053