ﺗﻼﻭﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺰﺀ 29 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ - ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎﺭ

meshki
5 دنبال کننده

ﺗﻼﻭﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺰﺀ 29 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ - ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎﺭ

ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.031