دارندگان این گروه خونی گیاه خوارنبایدشوند.

2okok
25 دنبال کننده

کسانی که نبایدگیاه خوارشوند.

ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.367