نی و دف - مجنون نبودم

iranmusic
75 دنبال کننده

نی و دف - مجنون نبودم

مدت زمان ویدیو : 00:01:25
دسته بندی :
تگ ها :

نی و دف - مجنون نبودم

دف و نی (همیشه من چنین مجنون نبودم ) کامکار. کیانی نژاد

نی و دف - مجنون نبودم

دف و نی (بی‌من مرو) کامکار. کیانی نژاد

View full playlist (11 videos)

دف و نی (چنان مستم چنان مستم من امروز) کامکار. کیانی نژاد

sima binaسیما بینا : عزیز بشین به کنارم

View full playlist (9 videos)

دف و نی . بیخودی ( بیژن کامکار. محمدعلی کیانی نژاد)

اجرای بسیار زیبای هنرمندای ایرانی در استانبول موسیقی سنتی دف

دف و نی (نی کیانی نژاد)

دف و نی - طره طرار

دف و نی (دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو) کامکار . کیانی نژاد

نی و دف - یه دختر دارم شاه نداره

اجرای مراسم مولودی خوانی و دف نوازی با نی

Majnun nabudom مجنون نبودم

MusiqueMonAmour

Hossein Shahidi singing: Majnoon Naboodom مجنون نبودم

Oedo Nihonbashi

دف و نی - نی نوازی

استاد جمشید عندلیبی - استاد جلال ذوالفنون - البوم مجنون

tarannom alihaider

دف و نی (دزدیده چون جان می روی) کامکار. کیانی نژاد

دف

و

نی

(همیشه

من

چنین

مجنون

نبودم

)

کامکار.

کیانی

نژاد

نی

-

دف

(بی‌من

مرو)

View

full

playlist

(11

videos)

(چنان

مستم

چنان

امروز)

sima

binaسیما

بینا

:

عزیز

بشین

به

کنارم

(9

.

بیخودی

(

بیژن

محمدعلی

نژاد)

اجرای

بسیار

زیبای

هنرمندای

ایرانی

در

استانبول

موسیقی

سنتی

(نی

طره

طرار

(دگرباره

بشوریدم

بدان

سانم

جان

تو)

کامکار

یه

دختر

دارم

شاه

نداره

مراسم

مولودی

خوانی

نوازی

با

Majnun

nabudom

Hossein

Shahidi

singing:

Majnoon

Naboodom

Oedo

Nihonbashi

استاد

جمشید

عندلیبی

استاد

جلال

ذوالفنون

البوم

tarannom

alihaider

(دزدیده

چون

می

روی)


ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.039