هشت بهشت تبریز - هشت دروازه تبریز

barishsesi
0 دنبال کننده

ازلحظ جغرافیایی 4جهت اصلی و4جهت فرعی وجود دارد یعنی از هر نقطه ی آزاد رفتن به 8جهت ممکن است در باور ترکان قدیم ستاره ای که دروسط آسمان ایستاده به 8جهت نور می پراکند بهشت 8 در دارد وچون تبریز کهن نیز گوشه ای از بهشت است 8در دارد در قدیم از 8جهت و8 در رفت آمد می شد در های سیرخاب ، باغمئشه، خیاوان، نوبار، میارمیار، گجیل، ایستانبول ودوه چی که 2400سال بزرگترین شهر آذربایجان را حفظ کرده اند واز8در تاریخی تبریز فقط سر در ها و نشانه های کوچکی از 2 در خیابان وباغمئشه به یادگارمانده است شهرداری شهر بزرگ تبریز با مرمت درب های تاریخی سعی در زنده نگه داشتن تاریخ تبریز کهن میکند دست افرادی که تبریز را زنده نگه می دارند درد نکند

ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.256