لوله زهکش

videosarajadid
6 دنبال کننده

لوله های زهکش پایپ ایران مطابق بااستانداردDIN 1187 آلمان تولیدمیشوند.لوله زهکش بیشتربه صورت ساده ومشبک وغیرمشبک تولیدمیشوند.طول کویل هاوتعدادسوراخ های موجوددرهرردیف رامیتوان طبق دستورتغییرداد.لوله های زهکش بعنوان نوارنقاله واگزوزسیستم عمل میکنندودرانواع مختلف ودرشبکه های متخلخل،راه راه وساده ساخته میشوند.برای خریدلوله زهکش واطلاع ازقیمت لوله زهکش باکارشناس ماازطریق شماره09128405915تماس حاصل فرمایید.جهت انتخاب تخصصی وتهیه لوله زهکش درسایزهای مختلف باکارشناسان ماازطریق شماره تماس66483199-021درارتباط باشید.

مدت زمان ویدیو : 00:00:58
دسته بندی :
تگ ها :


ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.037