محسن هاشمی پس از رای مجدد شورا به شهرداری نجفی امیدوارم روحیه جدیدی پیدا کرده باشند.

iranseryal
46 دنبال کننده

محسن هاشمی پس از رای مجدد شورا به شهرداری نجفی امیدوارم روحیه جدیدی پیدا کرده باشند.

ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.092