تصنیف به یاد داری - محمدرضا شجریان

nastarannew
6 دنبال کننده

به یاد داری ماه من از آلبوم خزان اثری از محمدرضا شجریانبه یاد داری ماه منبه یاد داری ماه منکه روزگاری جانم که روزگاریعنان نازت ماه منعنان نازت ماه منبه نی سواری جانم به نی سواریبه کف گرفتم ماه من خدا دلم به عجز گفتم شاه منبه کف گرفتم ماه من خدا دلم به عجز گفتم شاه منقدم به چشمم ماه منقدم به چشمم ماه منتو کی گذاری جانم تو کی گذاریقدم به چشمم ماه منتو کی گذاری شاه من

مدت زمان ویدیو : 00:03:10
دسته بندی :
تگ ها :


ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.038