ترس‌ بازیکنان از پروین و انتقال‌ هاشمی‌ نسب‌ به استقلال

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.